REGLAMENT

INFORMACIÓ GENERAL

És una cursa / caminada no competitiva, oberta a tothom, sense distinció de categoria, edat, sexe o nació, que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

L' edat mínima per poder participar a la cursa 10 Km són 16 anys. Els menors de 16 anys no estan autoritzats a córrer la cursa de 10 Km. Els corredors de 16 i 17 anys han d' estar autoritzats pels pares o tutors que en fer la inscripció ja donen les seves dades i DNI fent vàlid aquesta autorització. 

A la cursa de 6 Km poden córrer menor de 16 anys fins als 10 anys sempre amb l' autorització dels pares o tutors que en fer l' inscripció ja donen les seves dades i DNI fent vàlida aquesta l' autorització.

No hi ha límit d’ edat per la participació a la caminada de 6 Km.

Corredors/es i caminadors/es amb visió normal (no reduïda): a les curses de 10 Km i 6 Km no està permès participar amb vehicles de qualsevol tipus (a motor o sense) ni amb gossos, mascotes o altre tipus d' animals. A la caminada de 6 Km es pot participar amb gos, sempre que vagi adequadament lligat, amb morrió (si correspon) i no entorpeixi l' adequat transcurs de les curses i caminada.

Corredors/es i caminadors/es amb visió reduïda o ceguesa: tindran permesa la participació tant a les curses com a la caminada amb l' ajuda de gossos pigall (gossos guia o d' assistència) o amb l' ajuda de corredors guia.

CONDICIONS METEOROLÒGIQUES ADVERSES

Si per causes climatològiques molt adverses o que puguin causar risc als corredors, o per motius greus de força major s’ hagués d’ anul·lar la cursa, la organització NO retornarà els diners; no obstant, es guardarà la bossa del corredor. Aquest fet es comunicaria el mateix dia de la cursa a través dels mitjans adients. En aquest cas excepcional, la organització es reserva el dret d’ ajornar la cursa a una nova data, que també es comunicaria als/les participants a través dels mitjans adients.

RECLAMACIONS

Les reclamacions es podran fer al director de la cursa, al finalitzar la mateixa, per un import de 50 € que es retornarà si aquesta és acceptada. No s’ acceptarà cap reclamació passada una hora de l’ horari de tancament de la cursa / caminada.

DRET D' ADMISSIÓ

Tot atleta que hagi estat sancionat per dopatge o estigui en procés d' investigació, no podrà participar-hi. Tot club que algun dels seus membres així estat sancionat o estigui en procés d' investigació, la persona podrà córrer però no amb el nom del club.

DRETS D’ IMATGE

El/la corredor/a, caminador/a autoritza que puguin aparèixer imatges seves publicades a les xarxes socials de la cursa o a altres pàgines web relacionades, així com en qualsevol publicació o fulletó que la organització cregui oportú amb les imatges agafades pels fotògrafs oficials durant la cursa. També cedeix les seves imatges per a que puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la cursa.

SALUT

El/la corredor/a en omplir el formulari d’ inscripció reconeix estar en perfectes condicions físiques per a la pràctica esportiva i en concret, per córrer 10 Km o 6,2 Km o caminar 6,2 Km. És responsabilitat del propi corredor/a fer-se reconeixements mèdics periòdics per tal de que no tingui cap risc i eximeix a la organització de qualsevol problema físic que pugui patir durant la participació a la cursa i caminada.

La organització declina tota responsabilitat davant d’ accidents físics i/o materials que el participant pugui sofrir o provocar. Cada participant haurà d’ assumir la responsabilitat dels seus actes.

Els atletes i caminadors/es disposaran d’ una assegurança d’ accidents per cobrir qualsevol incident que succeeixi durant la cursa i caminada.

ACCEPTACIÓ

La inscripció a la cursa implica l' acceptació d' aquest reglament. Tot lo que pugui no estar contemplat en aquest reglament, s’ aplicarà amb caràcter supletori la normativa IAAF.

👀👍

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada